Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Efter registreringen bör användaren vara inloggad

När användaren har registrerat sig bör hon vara inloggad. Hon har ju lämnat alla de uppgifter som behövs för att vara inloggad, så det finns ingen anledning att tvinga henne till att sedan göra inloggningen i ett separat steg.

Dock kan detta i vissa fall vara tekniskt svårt att ordna. Då bör inloggningen hängas på som sista delen av registreringen, så att användaren efter att hon registrerat sig direkt kan logga in och sedan förs till den sida hon var på innan registreringen inleddes (se föregående råd).

comments powered by Disqus