Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Kontrollera regelbundet att innehållet stämmer och fungerar

Ett problem med många webbplatser är att de är som svarta hål. När väl informationen har sugits in i dem, ser den ansvarige aldrig den igen.

Även om metaforen är litet överdriven – det händer ju trots allt att man ser de sidor man har ansvar för – så är det ett stort problem att mycket felaktig, gammal eller överspelad information ligger kvar på webben.

För att bli av med den behövs systematiska sätt att göra den synlig för den som har ansvar för sidan.

Rutiner skall finnas så att sidorna regelbundet granskas. Hur ofta detta behöver göras beror på innehållets art och vikten av korrekthet. Det bör normalt göras minst en gång per år.

För att i praktiken kunna leva upp till detta råd krävs gott tekniskt stöd.

Om det inte är en mycket liten webbplats är det orimligt att kräva av webbredaktören att hon skall manuellt leta upp alla felaktiga sidor.

Idag är tyvärr nästan alla verktyg inriktade på att publicera aktuell information, men få tycks ha insett att avpublicering av inaktuell information är lika viktigt.

Bäst före

Ett sätt att angripa problemet kan vara att ge webbsidor ett 'bäst före'-datum – av samma slag som våra livsmedel är märkta med. Dock med skillnaden att det bara är synligt för producenten, inte för konsumenten. Det kan användas för att regelbundet, till exempel varje halvår, uppmana den som är ansvarig för en sida att granska den för att se om det finns anledning att uppdatera eller ta bort den.

Många publiceringssystem har funktioner för att automatiskt ta bort material vid en viss tidpunkt. Detta kan vara användbart för viss information, där det verkligen finns ett specifikt datum då den är överspelad. Det kan dock inte ersätta ett 'bäst före'-stöd, eftersom det för mycket information är omöjligt att i förväg veta exakt vilket datum den blir inaktuell. Att automatiskt och utan mänsklig granskning ta bort sidor är alltid förenat med risk att innehåll som fortfarande är giltigt och relevant plötsligt försvinner från webbplatsen.

Håll speciell koll på uppgifter som ofta ändras

För uppgifter som ofta ändras, till exempel antalet anställda eller specifika detaljer i verksamheten, kan man ha en uppsättning färdiga sökningar som någon har till ansvar att utföra regelbundet.

Även tidsbundna ord och fraser kan vara värda att söka på, till exempel ”ny”, ”nytt”, ”i år”, ”snart” och ”kommer att”.

När större ändringar sker, till exempel vid en omorganisation, en flytt eller då direktiv eller regler ändras, bör webbplatsen systematiskt sökas igenom efter uppgifter som blivit inaktuella.

Tydlig kontaktadress

I hög grad kan man också lita till användarna. Finns det en tydlig länk till en kontaktperson brukar de höra av sig när de upptäcker något fel. Se vidare Ange vem som är ansvarig för sidan, sid 338.

Alla sidor behöver inte kontrolleras

Sidor som inte primärt handlar om att förmedla information, eller där man kan förutsätta att informationens giltighet inte ändras (till exempel en historisk skildring) kan klara sig utan regelbundna kontroller.

comments powered by Disqus