Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Rang

Sidor kan också rangordnas. Detta görs vanligen genom att ett kriterium av något slag – till exempel relevans, viktighet eller popularitet - översätts till siffror. Rangen är i detta sammanhang ett tal som systemet fäster på sidan just i syfte att kunna sortera den.

comments powered by Disqus