Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt ramen runt klickbara bilder vara kvar

Alla klickbara bilder har egentligen en ram runt sig, i samma färg som för besökta/obesökta länkar.

Denna har formgivare haft svårt att leva med, och det är vanligare att ramen är borttagen än att den syns. Tyvärr. Även om ramen är svår att hantera rent formmässigt är det sällan självklart om en bild är klickbar eller ej, så den utgör en viktig ledtråd för att användaren.

I vissa sammanhang är det dock acceptabelt att utlämna ramen, om det verkligen är uppenbart att bilden är klickbar, eller om det finns andra sätt att göra samma sak. Detta gäller till exempel logotypen, och när en meny konstrueras med hjälp av bilder (sällan en bra idé men görs ibland, se sid 130).

comments powered by Disqus