Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Radavstånd

En viktig faktor för läsbarheten är radavståndet. En aning mer luft mellan raderna kan göra texten mycket lättare att läsa.

comments powered by Disqus