Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Be om rabattkoder och liknande så tidigt som möjligt

Eftersom det kan vara en osäkerhetsfaktor för användaren om hennes rabattkod, bonuskort, frequent-flier miles, presentkort etc. gäller i det aktuella fallet, och vad det ger för effekt på priset, bör det tidigt finnas en möjlighet att mata in den.

I vissa fall kan det vara motiverat att ha en länk redan på produktsidan, i närheten av köpknappen. Efter att användaren gett koden skall priset justeras med hänsyn till eventuell rabatt.

I andra fall är det dock inte motiverat att lasta ner de redan infor­ma­tions­inten­si­va produktsidorna med detta. Däremot skall det finnas möjlighet att ge det i kundvagnen, så att det sammanräknade priset där blir korrekt.

Det skall också finnas möjlighet att ge det i kassan, för de användare som inte brytt sig om att göra det i kundvagnen.

comments powered by Disqus