Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Undvik att ha punkter utan återvändo

Att göra något oåterkalleligt är alltid litet skrämmande och kan få användare att stanna till och kanske hoppa av från en process de påbörjat. För exempelvis en e-handelsplats kan detta innebära förlorade kunder.

Sträva därför alltid efter att minimera ångesten genom att göra det möjligt för användaren att ändra sig så långt det bara är möjligt.

Ett exempel på hur det kan göras är Amazon. Naturligtvis finns det även i deras kassaprocess en punkt där användaren skickar sin beställning, men de bemödar sig att göra denna mindre dramatisk genom att det hos dem alltid är möjligt att gå in och ändra eller avbeställa en order ända fram tills de packat och skickat den.

comments powered by Disqus