Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd puffnotiserna för att bygga en tidsnavigation

Människor har lätt att komma ihåg ungefär när något inträffade. Rätt hanterade kan därför puffnotiserna från löpsedeln (se sid 146) bli en utmärkt kompletterande navigation om de sparas i ett arkiv.

Bunta puffnotiserna i generösa sjok, så att användaren inte behöver vara för precis i sitt tidsminne för att hitta. Sikta på att dela upp arkivet så att varje sida har i medeltal runt femtio puffar. Viktigare än antalet är dock att få till lättbegripliga enheter som dag, månad eller år.

Löpsedelsarkivet bör ordnas så att det äldsta materialet läggs överst och det nyaste längst ner. Denna ordning är motsatt den på löpsedeln, men passar bättre när man letar. Puffnotiser skall läggas i arkivet direkt då de publiceras, även om de fortfarande finns kvar på löpsedeln.

Be söktjänster strunta i löpsedeln och istället söka i arkivet. Se Styr söktjänsterna till att söka i innehållet, inte i navigationen , sid 216.

Sortering

Som nämnts ovan sorteras tid på två olika sätt – med det färskaste eller det äldsta överst. Några råd om sortering av tid finns i Tid , sid 191.

Navigation

Löpsedeln (se sid 146) är den vanligaste formen av tidsnavigation.

Förteckningar erbjuder ibland användaren möjlighet att sortera i tidsordning. Det är till exempel vanligt att sökresultat (se sid 210) kan ses i både relevans- och tidsordning.

Kalendrar används förvånansvärt litet som tidsnavigation. Förmodligen beror det på att de vanligen brukar länka till individuella dagar; när människor skall navigera i tiden behöver vi mer överblick än så.

Menyer där menylänkarna är tidsperioder (ofta månader eller år) används. Utöver dessa är det sällsynt att se menyer ordnade utifrån tid.

'Nästa sida'-länkar (sid 122) har ofta tiden som tema, eftersom det är enkelt för användaren att uppfatta tidsordning och att hon tar sig framåt (eller bakåt) genom den.

comments powered by Disqus