Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Recensera produkterna

Ibland är bästa hjälpen en artikel som går igenom de olika alternativen – en jämförande recension som berättar om styrkor, svagheter och lämpliga användningsområden.

Detta kan vara lämpligt när det är en väl definierad grupp av produkter, och användaren inte är särskilt insatt utan behöver en allmän orientering snarare än en mängd detaljer för att kunna göra sitt val.

comments powered by Disqus