Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Presentera tomma listor på ett vettigt sätt

Bild 95. Varje vecka genererar datorn på min sons skola en rapport, som e-postas i snyggt HTML-format. När inget finns att säga blir det en svårtolkad soppa av kolumnrubriker för de icke-existerande listorna. (Personuppgifter överstrukna av mig.)

När listor plockas fram ur databaser, händer det ibland att de är tomma. Det kan vara en sökning som inte gett något resultat eller omständigheter som förändrats sedan listan infördes.

Databasgenererade listor måste ha regler för hur de skall hanteras om de är tomma. Att visa dem med samma form som vanligt men utan innehåll ger ofta ett löjligt och ibland förvirrande intryck. Ofta är det bättre att ersätta dem med en text som förklarar att inget för närvarande finns.

Även listor med enbart en rad kan ibland se märkliga ut och vara i behov av en speciell utformning.

comments powered by Disqus