Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd PNG för diagram och teckningar

PNG är bästa formatet för bilder med platta färgytor, som diagram och illustrationer utan mjuka övertoningar mellan färger.

PNG är också ett överlägset format när delar av bilden behöver vara helt eller delvis genomskinliga. Vissa webbläsare – till exempel Internet Explorer - klarar dock inte av att visa delvis genomskinliga bilder. Om man verkligen behöver genomskinligheten finns det dock knep som kan få IE från version 5.5 och framåt att visa den; se www.anvandbart.se/ab/‌png-bilder.

GIF fungerar också

Ett äldre bildformat för samma ändamål är GIF. Det fungerar fortfarande utmärkt och kan mycket väl användas. Det ger dock något större bilder än PNG och har inte samma rika möjligheter att göra bilder genomskinliga.

För animationer (se sid 71) används GIF.

Utestänger uråldriga webbläsare

Att använda PNG gör att användare med en del riktig gamla webbläsare inte kan se bilden. Det gäller till exempel Internet Explorer 3 på PC, 4 på Macintosh och Netscape 3. Detta är dock webbläsare med försumbart få användare.

comments powered by Disqus