Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ge en tydlig signal att webbservern uppfattat ändringen

Genom att den minimerar antalet klick och sidobyten kan piruetten vara en mycket effektiv form. Men samma sak kan också göra den förvirrande.

Den största källan till förvirring ligger i att den bryter radikalt mot webbens vanliga sätt att fungera. Normalt när användaren klickar på skicka-knappen får hon en tydlig bekräftelse på att webbservern uppfattat hennes klick genom att sidan byts.

Som kompensation måste piruetten därför på något annat mycket tydligt sätt bekräfta användarens klick.

”Sidan är sparad…”

En vanlig lösning är att det högt upp på sidan dyker upp en visuellt framträdande text som säger att sidan är sparad.

Denna lösning är på sätt och vis ur askan i elden – för nu stöter man ihop med ett en annat av webbens grundläggande funktionssätt: det som är sant när sidan kommer till webbläsaren kan vara en lögn en minut senare (se Skillnader mot traditionella applikationer, sid 286 ). Så snart användaren börjar arbeta vidare med sidan stämmer inte längre beskedet att den är sparad.

För att lösa detta bör sidan ha ett javascript som tar bort sparad-beskedet så snart arbetet återupptas. (Eftersom det är en hjälp, inte en nödvändighet, gör det inget om användaren inte har javascript. Inte heller är detta så viktigt att det finns anledning att uppmärksamma användaren på det – det skall alltså inte följa Ändra inte innehåll på sidan utan att ge användaren en möjlighet att bli uppmärksammad på detta, sid 431 .)

Pågående arbete

Om användaren bara är ute efter att spara ett pågående arbete står man inför ytterligare ett dilemma.

För att hon skall märka att något hänt bör sidan laddas om och hennes fokus flyttas till överkanten (där beskedet om att den är sparad dyker upp).

För att hon bekvämt skall kunna arbeta vidare bör hennes fokus (till exempel var markören befann sig i en text hon höll på att skriva) sparas och sedan återställas. Detta kan medföra att användaren överhuvudtaget inte ser beskedet om att sidan sparats – det kan ju befinna sig ovanför skärmens överkant. Å andra sidan skulle det vara en irritationskälla för henne att behöva leta upp stället där hon arbeta omigen.

En möjlighet kan vara att använda javascripts alert-funktion för att berätta att arbetet framgångsrikt sparats. Även detta kan bli irriterande, men är ibland ändå det bästa av alternativen.

comments powered by Disqus