Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ge puffnotisen en bestående webbadress

Att länka till en löpsedel där det finns en intressant puffnotis är som att skriva i vatten. Snart har puffnotisen rullat av löpsedeln och länken blir felaktig.

Därför har det börjat bli populärt att även ge varje puffnotis en egen sida, med en beständig webbadress. Vid puffnotisen på löpsedeln finns en läk till denna. Ofta används ordet ”permalänk” (en förkortning av ”permanent länk”), men ibland ser man även# eller en liten bild av ett ankare som länk.

Länken måste få en title-text, som berättar vart den leder (annars blir den till besvär för synskadade, se Låt inte identiskt formulerade länkar leda olika, sid 116).

comments powered by Disqus