Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

PDF och andra dokument skall ha titel, metadata och tydligt filnamn

För att PDF och andra dokument skall kunna presenteras på ett vettigt sätt i sökresultat skall de ha ett filnamn av vilket innehållet framgår. Om formatet ger möjlighet till det skall de också ha titel och gärna också den sorts metadata som beskrivs i Webbsidor bör innehålla metadata, sid 218 .

comments powered by Disqus