Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

När användaren matar in komplex eller omfattande information bör hon kunna pausa och spara

Ibland är det mycket information som skall matas in i en webbapplikation, och det är inte alltid användaren klarar att göra det vid ett och samma tillfälle. Hon kan till exempel under arbetets gång komma på att hon inte har tillgång till de uppgifter som krävs.

I sådana fall är det uppskattat om det finns en möjlighet att spara den informationen man hittills matat in och slutföra arbetet vid ett senare tillfälle.

Fler råd för webbapplikationer

Det finns även råd i andra delar av boken som är värda att tänka på i sammanhanget:

När man går från en flik till en annan i ett formulär skall inte inmatningar gå förlorade, sid 136 .

Ta inte bort webbläsarens kontroller, sid 332 .

Tillåt att användaren öppnar nya fönster, sid 333 .

Låt inte upprepade klick på skicka-knappen leda till dubblerad inmatning , sid 262 .

Kom ihåg användaren länge, sid 309 .

comments powered by Disqus