Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Om antalet alternativ är fler än fem, försök hitta ett tema för navigationen

Temalösa navigationer fungerar bäst när de inte innehåller alltför många alternativ. Någon slutgiltig forskning på detta område finns inte ännu. En del av det som kommit fram hittills pekar dock på att det för många människor börjar det bli besvärligt att hålla överblicken när antalet alternativ överstiger fem.

Detta skall inte tolkas som att fem är en absolut gräns, och att om alternativen är fler än fem så måste ett tema användas. Men det är bra att vara medveten om att redan vid ett relativt lågt antal alternativ så börjar användare tappa överblick, och att om det går att ordna navigationen enlig någon princip som användaren kan utnyttja för att göra en karta över så är det till stor hjälp. (Se Ritar karta i huvudet, sid 110).

När mängden alternativ växer blir det allt viktigare.

comments powered by Disqus