Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Genererade lösenord bör skapas genom kombination av vanliga ord

Ibland behöver webbplatsen generera ett lösenord åt användaren, till exempel för att hon skall kunna logga in och byta till ett eget, eller för att säkerhetspolicyn inte tillåter användaren att välja sitt eget lösenord.

En i mitt tycke underanvänd metod att skapa lösenord (speciellt för det senare fallet) är att kombinera två ord. Detta ger ofta lösenord som är lätta att memorera och med litet tur slipper användaren då besväret att ändra det. Ännu lättare kan man göra det för minnet genom att låta det första ordet vara ett verb och det andra ett substantiv eller ett namn.

Säkerheten beror på antalet ord som kan ingå i kombinationen, men redan med en ordlista på hundra ord ger en tvåordskombination samma säkerhet som en fyrsiffrig pinkod - nästan undantagslöst mer än tillräckligt om webbplatsen har ett system för att upptäcka och blockera upprepade inloggningsförsök.

Med svenskans drygt 10 000 verb och något fler substantiv, 1 000 förnamn och 6 000 ortnamn, torde det inte vara något problem att generera lösenord som ingen gissar i första taget.

Lösenordet bör enbart bestå av små bokstäver (även när de inkluderar namn). Använd inte ord med svenska tecken om användaren skall kunna logga in från lånedatorer utomlands.

comments powered by Disqus