Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Väg värdet av nytt material mot den ökade komplexitet det orsakar

Det är lättare att hitta på en liten webbplats än på en stor. Varje ny sida gör det aningen svårare att hitta till dem som redan finns där.

Därför bör inte nytt material läggas in på webbplatsen utan en bedömning om det verkligen bidrar mer än det kostar. Detta är naturligtvis ett råd som kan vara svårt att följa, den skillnad som en enskild sida gör är ju knappast märkbar. Det är som mannen i folksagan som lastade sin åsna med kvistar: ”Orkar hon den, så orkar hon den här. Och orkar hon den så orkar hon den här.” – men till slut hade han lastat åsnan så tungt att ryggen knäcktes. Ingen enskild kvist – eller sida – kan pekas ut som den som blev för mycket.

Ändå är detta viktigt. Många webbplatser blir med tiden lumpbodar, där inget slängs och allt samlas.

Samma problem i en mer koncentrerad form brukar för övrigt också visa sig på ingångssidan. Olika delar av webbplatsen har förespråkare som lobbar för att just den delen måste ha en direkt länk från ingångssidan, men om alla får sin vilja fram blir den snabbt en oöverblickbar härva.

Budgettak

En effektiv men svår metod kan vara att införa ett tak för antalet sidor, respektive antalet länkar på ingångssidan, och att vara stenhård på att om något nytt skall in måste något gammalt bort. Få organisationer har dock den disciplin som krävs för att denna metod skall fungera. Risken är stor att man bryter mot den - eller än värre att det gamla materialet blir en stoppkloss som hindrar nytt från att komma in och får webbplatsen att stagnera.

comments powered by Disqus