Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Markera nytillkomna puffnotiser

Även om tidsordningen i viss mån hjälper användaren att urskilja vad som är nytt, kan det vara en god idé att uttryckligen markera det material som tillkommit sedan hon var inne på webbplatsen senast. Tekniskt görs detta med hjälp av kakor eller med funktioner i publiceringssystemet.

Ny-markeringarna på löpsedeln får inte vara försvinna om användaren lämnat löpsedeln och sedan kommer tillbaka. De bör minst ligga kvar hela besöket (sessionen) och helst hela dagen.

comments powered by Disqus