Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Nummer

Nummerordningen är på samma sätt som bokstavsordningen lätt att känna igen, och används liksom denna ofta tillsammans med andra ordningar.

Den är dock ovanlig för webbar, eftersom det är sällsynt att webbsidor har ett nummer som en framträdande egenskap. Ett undantag är dock när innehållet är så omfattande att de måste delas upp på flera sidor (men även då finns det ofta bättre alternativ, se Innehåll som sträcker sig över flera sidor, sid 232).

Bild 72. Nummerordning är inte särskilt vanlig för webbsidor. Den används dock när innehållet är för omfattande för en sida och delas upp. (www.microsoft.com)

comments powered by Disqus