Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ge en alternativ text för webbläsare som inte klarar javascript

Använd <noscript> för att ge länkar och anvisningar så att användare utan javascript kan nå samma funktion och innehåll, eller åtminstone en förklaring till varför det inte fungerar.

Se även WCAG 1.1 (prioritet 1), sid 349, 6.3 (prioritet 1), sid 358, och 6.5 (prioritet 2), sid 359.

comments powered by Disqus