Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ge alternativ text för webbläsare som inte klarar ramar

Komplettera rampaketet med <noframes>, som läses av de webbläsare som inte klarar ramar och av söktjänster. Detta kan till exempel ge länkar till de sidor som ligger i ramarna.

Se även WCAG 1.1 (prioritet 1), sid 349, och 6.5 (prioritet 2), sid 359.

comments powered by Disqus