Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Navigationens tema

Föregående kapitel handlade om hur navigationen på webbplatsen ser ut och fungerar. Nu skall vi gå vidare och se hur man fyller denna navigation med innehåll - vad på en webbsida vi tittar på när vi bestämmer vilka andra sidor den skall buntas ihop med och var i navigationen den hör hemma. Detta är navigationens tema. Det kan till exempel vara sidans ämne (ett bra tema för en meny), när den publicerades (om man skall göra en löpsedel) eller hur relevant den är (ofta använt för sökning).

Man kan säga att temat är ett sätt att ta ett steg tillbaka för att få överblick, släppa navigationens konkreta detaljer och istället fundera över vilka olika sätt användaren skall kunna tänka på och ändå hitta fram till det hon söker.

Det är inte alls ovanligt att en webbplats har flera olika navigationer, byggda på olika teman, som kan användas för att hitta fram till samma sidor. Inte heller är det ovanligt att ett tema används bara för en del av webbplatsen - i själva verket brukar det vara svårt att hitta ett tema som ensamt klarar att organisera hela webbplatsen.

Ofta lever olika teman i symbios med varandra; medan den övergripande ordningen till exempel bestäms utifrån sidornas ämne så kan ordningen inom varje ämne bestämmas utifrån titeln.

Som så många andra begrepp på och kring webben går temat under flera namn, till exempel kallas det ibland organisationsschema eller -princip, navigationens aspekt eller dess schema.

Nedan kommer vi att gå igenom de teman som huvudsakligen används på webben. Eller som inte används – om bara några få saker skall organiseras är temat inte alls lika viktigt. Webbplatsens ingångssida brukar faktiskt klara sig utan.

comments powered by Disqus