Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Navigationsformer

Även om webbnavigation i grunden består av mycket enkla delar, kan dessa användas för att bygga upp många olika navigationsverktyg. Detta görs i nära samverkan mellan informationsdesignen och den grafiska designen. Genom att placera en grupp länkar ihop och följa de konventioner som finns för hur en meny ser ut och var på sidan den finns, har formgivningen gjort dem till mer än bara några länkar: istället för att se på dem en och en ser nu användaren dem tillsammans, och kan använda denna helhet när hon bedömer vilken av dem hon skall välja.

På motsvarande sätt kan även andra länkar förvandlas till mer än bara länkar. Utformning, placering och språk kan, ofta på ett icke medvetet plan, berätta för användaren att en länk leder till ingångssidan, till nästa sida eller upp i hierarkin till en sida som ger mer överblick.

Även interaktionsdesignen (sid 251) kan komma in som en viktig del när navigationen byggs, för att göra den enkel att använda. Detta gäller speciellt när formulär eller javascript används.

Resten av detta kapitel tar upp olika grundläggande navigationer och sådant som är bra att tänka på när man använder dem.

comments powered by Disqus