Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Navigation

Navigation är det som gör att användaren kan ta sig från sida till sida i en webbplats. Är den välgjord är det också den som gör att hon så småningom lär sig webbplatsens ordning, inser hur den är uppbyggd, och blir en mycket effektivare brukare av den.

Det är sällsynt för en webbplats att bara ha en sorts navigation. Tvärtom brukar det finnas en stor uppsättning. En typisk webbsida kan till exempel ha:

global meny – som leder till alla huvudavdelningar

meny – som leder till sidor som ligger nära

hjälpmeny – med diverse funktioner som användaren kan ha nytta av

synlig sökväg – som leder upp i sidhierarkin

löpsedel – som leder till det som är nytt eller viktigt

sökning – som gör det möjligt för användaren att själv skapa en navigation till de sidor som innehåller ett visst ord

länkar – som leder till sidor intressanta utifrån den text man just läser

metadata – som gör det enklare för andra, t.ex. Google, att skapa navigation för webbplatsen

Menyn dominerar tillsammans med den globala menyn (när en sådan finns) vanligen användarens intryck av hur man navigerar på webbplatsen, och brukar därför kallas för huvudnavigation. Annan navigation kallas då kompletterande.

comments powered by Disqus