Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Nät

Bild 73. Webben är i grunden ett tämligen kaotiskt nät.

Som nämnts i Enbart associationer räcker inte, sid 108, är webbens grundläggande topologi tämligen kaotisk, med sidor som länkas fritt till varandra utifrån vilka associationer de väcker. Det liknar närmast ett slags nät.

Detta är en struktur som är mycket flexibel och kraftfull - men som kan vara svår att få överblick över.

comments powered by Disqus