Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt användaren gå direkt till nästa sida

Ofta är sidor tänkta att läsas en efter en, som kapitel i en bok. Då är det lämpligt att ha en länk så att användaren kan komma direkt vidare från sida till sida – utan att behöva hoppa upp till en innehållsförteckning för att sedan klicka ner på nästa.

Det behöver inte vara nära sammanhang mellan texterna för att detta skall vara till hjälp – det är till exempel lätt att tänka sig att någon vill läsa igenom alla pressmeddelanden eller se på flera olika produkter inom samma område.

Länktexten bör vara nästa sidas rubrik, inte ”Nästa”, ”Nästa sida” e.dyl. men när det är ont om utrymme kan även dessa varianter accepteras. Sätt i så fall nästa sidas rubrik som title till länken.

Bild 24. I buntar av likartat material är det ofta uppskattat att kunna gå direkt från en sida till nästa, utan att behöva passerar innehållsförteckningen däremellan. På Riksdagens webbplats kan man t.ex. snabbt bläddra sig fram mellan ledamöterna. (www.riksdagen.se)

Ibland har sidan inte någon särskiljande rubrik, utan kan heta till exempel ”Beställning”. I de fallen bör länken antingen kompletteras så att den säger något, till exempel ”Beställning 23 aug 05” eller enbart ”23 aug 05”. Alternativt är ”Nästa” acceptabelt.

Både i över- och underkant

comments powered by Disqus