Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ordna navigationen så användaren enkelt kan bläddra mellan olika närliggande alternativ

Gör det enkelt att snabbt bläddra mellan produkter som är alternativ till varandra, så att användaren kan hitta just den som passar henne bäst.

Om de är många, gör ett urval på 3-7 andra, utifrån de egenskaper som du tror lockat användaren till produkten. Låt det gärna framgå redan i länken hur de andra produkterna skiljer sig, typ:

T-tröja ”Lajv” – för rollspelaren
Sonoy MX123 – enklare men bättre pris
Hotel Plaza – närmare centrum

Se även Länka till likartade saker, sid 125.

comments powered by Disqus