Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Myndigheters e-tjänster

För myndigheter finns ett särskilt mönster utarbetat, som litet schematiskt ser ut så här: ”identifiera ➔ … ➔ granska ➔ underteckna ➔ skicka”.

Det är i stort sett samma mönster som vi redan stött på till exempel i samband med guiden och punkter utan återvändo. Inte heller är det olikt hur en e-handelsplats fungerar, även om man där inte brukar börja med att identifiera användaren och talar mer om att ”beställa” än om att ”underteckna”.

Bakom mönstret står E-nämnden (som också står bakom 24-timmars­webb­en).

comments powered by Disqus