Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Multimedia

”Multimedia” eller ”multimediepresentation” är en samlingsterm som i webbsammanhang betyder ungefär allt som inte är text eller stillastående bilder. Det kan vara filmer, ljud, presentationer, Flash-filmer, javascript eller interaktiva program som ligger som en del av sidan eller helt tar över fönstret, etc.

Det kan tyckas underligt att ta upp ljud, filmer och program i avdelningen om grafisk design, men det är ett exempel på hur nya medier tvingar oss att lämna pappers­perspek­tiv­et.

Det finns naturligtvis väldigt mycket att säga om multimedia, men en djupare genomgång skulle kräva en bok till. Här kommer därför bara en del användbarhets- och tillgänglighetsaspekter tas upp.

Se även föregående kapitel om animationer, där det finns råd kring hur man gör rörliga inslag på sidan tillgängligare och hur man undviker att utlösa epileptiska anfall.

comments powered by Disqus