Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Multiklickbar bild (image map)

Det går också att länka olika delar av en bild, med hjälp av en bildkarta, på engelska en image map.

Detta var en teknik som användes mycket när metaforen var ett populärt navigationstema (se sid 181) men som idag i stort sett bara används för kartor och undantagsvis för menyer som gjorts som en bild.

Den ram som diskuterades i föregående avsnitt brukar inte användas för multiklickbara bilder, eftersom den signalerar att hela bilden är en länk, inte att det är skillnad beroende på var på bilden man klickar. Istället måste detta framgå ur sammanhanget. En förklarande text är aldrig en dålig idé.

Se även Gör inte den klickbara ytan för liten, sid 119, för minimimått för ett område i en multiklickbar bild.

comments powered by Disqus