Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Modell

Ett mycket vanligt sätt att organisera webbplatsen (eller en del av den) är att skapa en modell för informationen, och låta denna styra hur sidorna ordnas.

Bild 51. Ingångssidan för Sverige.se domineras helt av navigation – åtta olika – och är ett bra exempel på hur många olika organisationsprinciper kan samsas genom att visuellt delas upp. Det är lätt att föreställa sig kaoset om alla dessa alternativ skulle klämmas in i en och samma meny - inte bara skulle den bli lång, det skulle också bli mycket svårt för användaren att greppa vad den handlar om. (sverige.se)

Navigation byggd på modeller är ofta bra när användaren inte vet exakt vad hon söker efter, eftersom den kan ge en bild av vad webbplatsen handlar om och låta henne söka sig fram steg för steg.

En modell ger en övergripande ordning, men sträcker sig sällan till att bestämma exakt var varje sida hör hemma. Modeller kombineras därför ofta med andra teman, till exempel det tema som beskrivs i Rubrik , sid 172.

Modeller som tas upp här är:

Ämne eller kategori, sid 161.

comments powered by Disqus