Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Multimedia skall vara lika tillgängligt som annat innehåll

Samma tillgänglighetskrav gäller för multimedia som för annat innehåll.

I den mån multimediepresentationen tagit över eller duplicerar webbläsarens gränssnitt har den också ansvar för att gränssnittet är tillgängligt. Det innebär bland annat att den måste följa standarderna User Agent Accessibility Guidelines och Authoring Tool Accessibility Guidelines (se www‌.anvandbart‌.se/‌ab/‌mm-lika-tillgangligt för länkar).

Innehåll i multimedia måste vara tillgängligt, antingen direkt eller genom att även finnas i en annan form.

Om multimediepresentationen har viktigt innehåll eller viktig funktion som inte finns någon annanstans är detta ett Skall, annars ett Bör.

Se även WCAG 6.3 (prioritet 1), sid 358, 8.1 (prioritet 1 & 2), sid 361, och 9.2 (prioritet 2), sid 362

comments powered by Disqus