Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Släng inte kundvagnen bara för att användaren tar en paus

Spara kundvagnen i minst 24 timmar, men gärna två månader eller mer, även om användaren inte är aktiv eller har lämnat din webbplats.

De produkter hon lagt i den är ju sådant som hon uppenbart övervägt att köpa, så det skulle vara dåligt affärsmannaskap att inte fråga henne om hon fortfarande är intresserad av dem när hon kommer tillbaka.

Om användaren har varit borta i mer än en timme, upplys henne om att hon har produkter i sin vagn och fråga om hon vill behålla dem. Hon måste få en möjlighet att se kundvagnens innehåll innan beslutet.

Upplys också tydligt om det finns produkter i vagnen vars villkor ändrats, till exempel inte längre finns i lager eller har ändrat pris.

Om hon behåller vagnen skall hon kunna fortsätta handla och lägga fler produkter i den.

Se även Kom ihåg användaren länge, sid 309.

comments powered by Disqus