Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Metadata

Metadata är information om själva webbplatsen och sidan. Den kan till exempel innehålla en kortfattad beskrivning av sidans innehåll och uppgifter om vem som är ansvarig för sidan.

Rent praktiskt kan man skilja mellan två sorters metadata - de som finns ”inbyggda” i webbtekniken, och de som webbmakaren eller pub­licerings­system­et skapar. I det här kapitlet tar vi bara upp den senare typen.

comments powered by Disqus