Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Beskriv sidans relationer till andra sidor

HTML-elementet <link> används för att beskriva en sidas relation till andra sidor – till exempel att en sida ligger före eller efter en annan, vilken sida som har en innehållsförteckning, och liknande.

Dessa relationer kan en webbläsare använda för att ge en speciell navigation. Sådant stöd har varit sällsynt, men blir allt vanligare.

Eftersom det är en utvecklings som gör webbplatserna mer tillgängliga, bör den stödjas. Om publiceringssystemet har kännedom om detta slags relationer, bör de läggas in i HTML-koden (att koda in dem för hand vore däremot att lägga ner mer arbete än saken är värd).

Se även WCAG 13.2 (prioritet 2), sid 368, och 13.9 (prioritet 3), sid 370.

comments powered by Disqus