Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Meny

Näst efter länkarna är förmodligen menyn det vanligaste navigationsverktyget.

Menyn är egentligen inget annat än några länkar som ”råkar” ligga intill varandra. Trots detta har den en mycket starkare roll för navigationen – den grafiska designen får ögat att koppla samman länkarna till en helhet som är större än delarna. När användaren ser en meny vet hon inte bara att där finns länkar att klicka på – hon vet också att det finns en tanke bakom dessa länkar och att de sannolikt är de mest lämpade för att ta sig vidare på webbplatsen.

På webben kan man se menyer av alla möjliga typer och utseenden (ibland även sådana som inte är byggda med länkar utan med formulärkontroller). Det enda som förenar dem är att de samlar flera länkar nära varandra och att de är tillräckligt lika användarens förutfattade mening om hur en meny skall se ut för att bli igenkända som en sådan.

På en mycket liten webbplats kan man ha en meny på ingångssidan som leder till alla webbplatsens sidor. Men vanligare är att ingångssidans meny leder till sidor som har sina egna menyer – som leder till sidor som i sin tur har menyer, osv. På så sätt liknar menystrukturen den trädtopologi som många sajter är byggda efter (se Träd , sid 195), vilket gör den lätt att mentalt förstå och orientera sig i.

En meny byggs upp kring ett navigationstema – mer om sådana i Navi­ga­ti­on­ens tema, sid 156.

comments powered by Disqus