Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Länkar i menyer behöver inte vara understrukna

En stor mängd understrukna länkar intill varandra kan bli ganska visuellt rörigt. Om det är tydligt att det är en meny, är understrykningarna inte helt nödvändiga, eftersom användaren då vet att de är klickbara. (Se även Stryk under text som är länkad, sid 118). Det är dock en fördel om man kan låta understrykningarna vara kvar, eftersom de starkt signalerar klickbarhet.

comments powered by Disqus