Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Kombinera menyer och förteckningar - men var varsam i övergången

Det finns ingen hård motsättning mellan att använda menyer och att använda förteckningar. Tvärtom ser man ofta menyer sida vid sida med löpsedlar (som är en slags förteckningar), och det är inte ovanligt att man navigerar sig fram till rätt plats med menyn men att man sedan går via en förteckning för att komma till de enskilda sidorna. Detta eftersom sidornas ibland långa rubriker är svåra att hantera i en meny men inte ställer till med problem i en förteckning.

Bild 39. Genom att förteckningen har ett mycket generösare utrymme än menyn kan den bjuda på mycket mer information för varje länk. (www.adlibris.se)

Det finns dock anledning att vara uppmärksam på hur övergången från meny till förteckning fungerar. Om inte övergången från ena formen till den andra är väl genomtänkt uppstår risk för förvirring.

comments powered by Disqus