Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Markera tydligt sidor som är inaktuella och länka till nyare

Om webbplatsen av arkiv- eller andra skäl innehåller inaktuellt material är det viktigt att se till att användaren inte av misstag tror att det är giltigt. För att undvika detta bör inaktuellt material märkas – tydligt och högt upp på sidan. Det behöver inte vara med en stor röd stämpel, men uppmärksamhetsvärdet bör vara i den klassen.

I samband med märkningen kan också finnas en länk till den aktuella versionen av materialet, och – om man har riktigt hög ambitionsnivå – en text som förklarar vad som hänt, vad i materialet som blivit inaktuellt och på vilket sätt det ändrats till den aktuella versionen.

För att detta skall fungera i det löpande stressade arbetet med att sköta en webbplats krävs både bra stöd från publiceringssystemet och rutiner hos dem som publicerar. Samtidigt kan det i långa loppet vara av avgörande betydelse för webbplatsens värde. Om inte användarna kan lita på giltigheten hos det material hon hittar riskerar webbplatsen att tappa förtroende.

comments powered by Disqus