Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Marginaljustera aldrig text

I tryck kan det vara snyggt när spalterna har både rak vänster- och högerkant – så kallad marginaljusterad text. På webben, där texten inte avstavas, leder detta bara till störande gluggighet. Effekten blir speciellt grov för svensk text, eftersom vi har många långa sammansatta ord.

För användare med lässvårigheter kan gluggighet göra texten mycket svårtillgänglig.

Bild 8. Text med rak höger- och vänsterkant blir ofta störande gluggig. (www.jensofsweden.com)

comments powered by Disqus