Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Målgrupp eller livssituation

Bild 55. På Dells webbplats kan man navigera utifrån vilken målgrupp man tillhör. (www.dell.se)

Webbplatsen kan modelleras utifrån användaren – vem hon är eller vilken situation hon befinner sig i.

Vanligast är då att gruppera dem efter vilken målgrupp de tillhör, men de kan också ordnas utifrån till exempel livssituation.

comments powered by Disqus