Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Om antalet mål eller uppgifter är stort, kombinera med ett annat tema

Bild 57. Navigation byggd på användarens mål, från Sverige.se Här syns både den målorienterade navigationens styrka: den är perfekt om man hittar det man är ute efter – och dess svaghet: det är uppenbart att det finns oerhört många saker man kan ansöka om och det som visas här är bara en bråkdel av dem. (www.sverige.se)

En angreppsvinkel kan vara att kombinera ämnes/målgruppsmodellen med livssituationer. Då kan de olika situationerna delas upp i överskådligare grupper, samlade under rubriker som till exempel ”För dig som går i skola”, ”För dig som söker arbete”, ”För dig som har arbete”, ”För företagaren” osv.

Även ämne (sid 161) eller organisation (sid 167) är tänkbara kombinationsteman.

Navigation

Meny (sid 125) eller förteckning (sid 142).

Om det finns en arbetsordning kan med fördel 'nästa sida'-länkar (sid 122) eller en framstegsindikator (sid 155) användas för att strömlinjeforma och underlätta arbetet.

Topologi

Som nämnts ovan blir antalet uppgifter/mål lätt för stort för överblick. Detta tema kombineras därför ofta med andra teman och bildar en trädtopologi (sid 195).

comments powered by Disqus