Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Lämna luft till höger och vänster om texten

Att ge texten litet marginaler, typ 2em eller 24px luft på var sida, kan göra den lättare att ta till sig, speciellt för användare med lässvårigheter.

comments powered by Disqus