Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Lösenordsfält

Användning

Man kan skriva in text, men på skärmen syns den bara som asterisker. Rutan är tom om man lämnat sidan och senare backar tillbaka till den. Används, som namnet säger, för att fylla i lösenord och andra uppgifter som man inte vill att någon skall kunna spionera på.

I övrigt, se Textfält , ovan.

comments powered by Disqus