Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Slå av minnesfunktionen på lösenordsfältet

Beroende på vilken taktik man har för lösenord (se sid 311 för ett resonemang kring detta) kan man vilja hindra webbläsaren från att spara lösenordet. Detta görs med attributet autocomplete=”off” i <input>. Attributet är inte en del av HTML-standarden, se Standard­avvikel­ser , sid 422 .

comments powered by Disqus