Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör lösenord okänsliga för skillnaden mellan gemener och versaler

Ett vanligt misstag är att råka ha skiftlåset nedtryckt, så att gemener blir versaler och vice versa (det senare dock bara på PC, inte på Macintosh).

Irriterande i vanliga fall, men kan vara direkt vilseledande när användaren skriver i lösenordsfält, där hon inte kan se vad hon skrivit.

Låt därför lösenord vara okänsliga för skillnaden mellan versaler och gemener - alternativt förstå dem även om skiftlåset är nedtryckt (så att ett lösenord som aBCd4w godkänns också om det skrivs AbcD4W eller ABCD4W).

comments powered by Disqus