Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Löpsedel

Löpsedeln kan sägas vara en förteckning ordnad i huvudsak utifrån tid (se sid 169). Den innehåller puffar – en rubrik, litet text och ibland även en bild – för innehåll i webbplatsen. Det är inte ovanligt att den även har fristående innehåll, texter som är så korta att de ryms på löpsedeln och inte behöver någon egen sida.

Bild 41. Stockholms stads webbplats domineras av en introduktion. (www.stockholm.se)

Trots ordet så har egentligen inte webblöpsedlar särskilt mycket med sin förebild att göra. Medan en tidningslöpsedel koncentrerar sig på en eller ett fåtal nyheter, liknar webblöpsedeln mer tidningens förstasida eller ännu mer telegramtexterna från TT. En ständig ström av det som är nytt.

Löpsedeln brukar återfinnas på webbplatsens ingångssida och ibland även som inledning till viktigare avdelningar. Den passar bäst på föränderliga webbplatser och där användarna vill kunna hitta det som är nytt.

Löpsedeln bör också publiceras som en RSS-kanal, se

Prenumeration via RSS och e-post , sid 227.

Puffar och notiser

Vad en rubrik/text/bild på löpsedeln skall heta råder det högsta delade meningar om. Den kan kallas ”utdrag”, ”kortis”, ”trailer”, ”smakprov” och mycket annat. Själv håller jag mig till de ord som är etablerade i tidningsvärlden, ”puff” om den hänvisar till en sida inne i webbplatsen och ”notis” om den är fristående.

comments powered by Disqus