Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

När alt-texten inte räcker, komplettera med longdesc

Om bilden behöver en utförligare beskrivning kompletteras alt-texten med en long descriptionlongdesc på HTML-språk. Bilden skall fortfarande ha en alt-text.

longdesc kan vara hur lång som helst. Precis som för alt-texterna gäller att texten inte i första hand skall vara en beskrivning av bilden utan koncentrera sig på att förmedla bildens information och funktion. Ett exempel på användning är att länka diagram till tabeller som innehåller den data som diagrammet bygger på.

En länk till goda råd om hur longdesc-texter kan utformas finns nedan.

Det är en klar fördel om publiceringssystem gör det enkelt att skapa longdesc i samband med att man lägger in bilden.

En praxis som tidigare utvecklats är att lägga ett ”[d]” intill bilden som en länk till den utförligare beskrivningen. Eftersom moderna skärmläsare klarar longdesc behövs detta inte längre.

Se även WCAG 1.1 (prioritet 1), sid 349.

comments powered by Disqus