Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Logotyp

På en webbsida har logotypen nästan alltid tre viktiga funktioner. Först och främst skall den vara ett igenkänningstecken för webbplatsen och ofta även berätta vem som är avsändare. Men den är också en länk som användarna kan klicka på för att komma till ingångssidan – mer om den senare användningen i Besökaren skall kunna ta sig direkt till ingångssidan från alla sidor, via logotypen och en textlänk, sid 122.

comments powered by Disqus